Aktualne ogłoszenia:

Ogłoszenie wyniku przetargu

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 89, o numerze księgi wieczystej KW nr TO1T/53905/0 stanowiąca działkę o numerze 154/10.

Na podstawie pkt 17 „Ogłoszenia o przetargu” oraz pkt VII.10. REGULAMINU I WARUNKÓW PRZETARGU na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Waryński Trade Sp. z o.o. informuje o wyniku przetargu:

Do organizatora przetargu wpłynęła jedna ważna oferta od Beta Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej -Curie 89. Cena minimalna wskazana w ogłoszeniu o przetargu została osiągnięta.

Organizator informuje, iż wystąpił o zgodę do stosownego organu Spółki Waryński Trade Sp. z o.o. na zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Umowy Spółki Waryński Trade Sp. z o.o. Umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości będzie zawarta pod warunkiem uzyskania powyższej zgody oraz spełnieniu pozostałych przesłanek zawartych w REGULAMINIE I WARUNKACH PRZETARGU na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości.