Polityka Prywatności

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem …………………….… lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Waryński Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045537, o numerze REGON: 012123621, NIP: 5270104640, kapitał zakładowy: 2 033 150,00 zł.
Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, usługodawców i dostawców, a także dane naszych potencjalnych klientów z uwagi na nawiązany przez nich lub przez nas kontakt lub publiczne udostępnienie danych i informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

 


Przetwarzamy dane osobowe w relacjach z naszymi klientami i partnerami w celach realizacji umów lub w relacjach przed zawarciem umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Dane osobowe mogą służyć także do przetwarzania do celów związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co może wynikać z przepisów prawa podatkowego lub innych przepisów o charakterze publicznoprawnym.
Ponadto w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług znajdujących się w ofercie Waryński Trade Sp. z o.o., w szczególności maszyn budowlanych i wózków widłowych, w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) lub w zakresie w jakim pozyskane zostały bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora, a także podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych

 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Dane są usuwane po osiągnięciu celu ich gromadzenia lub przetwarzania. Może to nastąpić o zakończeniu współpracy z administratorem. Jeżeli dane osobowe muszą być przechowywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego są one przechowywane do czasu upływu odpowiedniego okresu. Dane zawarte w umowach przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń, dokumenty rozliczeniowe przechowujemy do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (chyba że przepisy prawa stanowią inaczej), dane przekazane nam do celów marketingowych przechowujemy do czasu wycofania zgody lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

 


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@warynski-trade.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chełmżyńska 249, 04-458 Warszawa.

 


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 


Waryński Trade Sp. z o.o.